Kronecker, Leopold

(1823–1891)


Německý matematik, zabýval se teorií čísel, grup a kvadratických forem, diferenciálními rovnicemi, teorií pravděpodobnosti, determinanty a eliptickými funkcemi. Zejména se snažil nacházet souvislosti mezi jednotlivými matematickými disciplinami. Stal se slavný výrokem „Bůh stvořil celá čísla, vše ostatní je výsledkem lidské práce“. Studoval také astronomii, chemii, meteorologii. V roce 1860 se stal členem Berlínské akademie a začal přednášet na univerzitě. Jeho přednášky ale prý byly jen obtížně sledovatelné. Po Kroneckerovi je pojmenováno Kroneckerův symbol δkn, který je roven 1, pokud je k = n a 0, pokud je k ≠ n.


Slavní lidé Aldebaran Homepage