Koperník, Mikoláš

(1473–1543)

 


Polským jménem Nikolaj Kopernik. Polský astronom a matematik. V roce 1512 publikoval svůj heliocentrický názor v nenápadném díle Commentariolus (Komentář). V tomto modelu nemělo Slunce být přímo ve středu Sluneční soustavy, ale mělo být nedaleko od něj. Nebyla to první myšlenka tohoto druhu, ale byla jako jediná popsána matematickým aparátem. Tento na svou dobu pokrokový názor by se nesetkal na straně církve s pochopením a Koperník proto musel s jeho podrobnou publikací počkat. Jeho stěžejní dílo se nazývá De Revolutionibus Orbium (O obězích nebeských sfér), vyšlo až v době jeho smrti. Spis se mu dostal do rukou až na smrtelné posteli a není dochováno, zda v té době byl ještě schopen vnímat. Spektrum jeho zájmů bylo nesmírně široké. Byl nejenom astronom a matematik, ale i lékař, právník a římskokatolický duchovní. Tyto profese skutečně vykonával, byl například osobním lékařem varmiňského biskupa.


Slavní lidé Aldebaran Homepage