Kirchhoff, Gustav

(1824–1887)


Německý fyzik, který formuloval dva Kirchhoffovy zákony týkají se stacionárního elektrického proudu. Tyto zákony umožňují výpočet proudů a napětí v elektrických obvodech. Stal se tak zakladatelem moderní teorie obvodů. Studoval také spektrum světla procházejícího plynem. Sledoval jeho vlnovou délku a emisní čáry. Jako první vysvětlil tmavé absorpční čáry ve spektru Slunce. Jeho práce o záření černého tělesa přispěly zásadním způsobem ke vzniku kvantové teorie. Z Maxwellových rovnic ukázal platnost Huygensova principu. Jsou po něm pojmenovány: Bunsenova-Kirchhofova cena za spektroskopii, Kirchhofovy zákony v teorii obvodů, Kirchofův zákon pro tepelnou emisi a Kirchofův zákon v termochemii.


Slavní lidé Aldebaran Homepage