Kastler, Alfred

(1902–1984)


Francouzský fyzik, který v roce 1966 obdržel Nobelovu cenu za fyziku za objev a navržení metody pozorování Hertzových rezonancí atomů.

V roce 1920 odjel Kastler studovat do Paříže na École Normale Supérieure. Poté, co chvíli pobýval na universitě v Bordeaux a v Clermont-Ferrand ve Francii a v Louvain v Belgii, vrátil se na École Normale Supérieure, aby tam učil (léta 1941–1968). Působil tam jako profesor a jeden z ředitelů fyzikální laboratoře. Během jeho dlouhé a plodné učitelské kariéry vychoval celou další francouzskou generaci fyziků. Od roku 1968 až do odchodu do důchodu v roce 1972 zastával pozici ředitele Národního střediska vědeckého výzkumu.

Kastlerův výzkum se především soustředil na výzkum struktury atomů pomocí světelných paprsků a radiových vln. Jeho metoda, kterou atomy vybudil na vyšší energetické hladiny, se nazývá optické pumpování. Jakmile se světelná energie, kterou byly atomy buzeny, opět vyzářila, chyběl již jen malý krok ke konstrukci laserů a maserů.


Slavní lidé Aldebaran Homepage