Jarník, Vojtěch

(1897–1970)


Vynikající český matematik, zabýval se teorií čísel, diferenciálním a integrálním počtem. Spolupracoval s Landauem. Napsal přibližně sto matematických prací. Asi 60 z nich je věnováno teorii čísel. Vystudoval matematiku a fyziku na Univerzitě Karlově. Doktorát obdržel za práci o Besselových funkcích. Necelé tři roky studoval na Univerzitě v Gottingen. V roce 1952 se stal akademikem. Proslulá je jeho čtyřdílná učebnice diferenciálního a integrálního počtu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage