Helmholtz, Hermann von

(1821–1894)


Německý lékař a fyzik. Ve fyzice se zabýval akustikou a termodynamikou. V akustice propagoval využívání Fourierových řad. V termodynamice zavedl jednu z formulací první věty termodynamické a jsou po něm pojmenovány Gibbsovy-Helmholtzovy rovnice pro výpočet vnitřní energie a entalpie z termodynamických potenciálů. Jeho jméno také nese Helmholtzův rezonátor. V matematice se zabýval neeukleidovou geometrií. V lékařství se věnoval teorii vidění, matematickým popisem oka. Zkoumal mechanizmus barevného vidění. Dále se zabýval sluchem, lidským vjemem tónu. Je po něm pojmenováno Helmholtzovo sdružení vědeckých ústavů v Německu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage