Hafele, Joseph Carl

(1933–2014)

Hafele Joseph, napravo Richard Keating Hafele Joseph


Americký fyzik, který v roce 1971 spolu s Richardem Keatingem provedl experimentální ověření změny chodu času v obecné relativitě. K měření času využili cesiové hodiny. Kontrolní hodiny byly umístěny na observatoři USNO (United States Naval Observatory). S dalšími hodinami obletěli Zemi ve východním směru a s posledními v západním směru. K obletu využívali běžné dopravní linky a hodiny překládali z letadla do letadla. Letadla létala v průměrné výšce 8 900 metrů a oblet Země trval přibližně tři dny. Experiment potvrdil předpovědi obecné relativity s relativní přesností 10 %. V roce 1976 byl experiment zopakován Marylandskou univerzitou a potvrdil obecnou relativitu s přesností 1 %. Hafele byl původně svářečským učněm, ale byl odveden do koreiské války. Po válce vystudoval fyziku na Illinoiské univerzitě, kde získal PhD v roce 1962. Pracoval v Los Alamos (do roku 1966) a poté na Washingtonské univerzitě (1966–1972) – v té době provedl slavný experiment. Poté vystřídal několik zaměstnání (NASA a další univerzity).


Slavní lidé Aldebaran Homepage