Hadamard, Jacques

(1865–1963)


Francouzský matematik, který dokázal teorém přirozených čísel nezávisle na Valleem Pousinovi v roce 1896. Jsou po něm také pojmenovány Hadamardovy matice. Zabýval se teorií pravděpodobnosti, komplexní analýzou, diferenciální geometrií a parciálními diferenciálními rovnicemi. K jeho učitelům patřil například Hermite. Doktorát získal v roce 1892 a ve stejném roce obdržel cenu Grand Prix des Sciences Mathématiques za práci o Riemannově zeta funkci. V roce 1893 dokázal nerovnosti mezi determinanty, které ho přivedly k Hadamardově matici. Vyučoval na mnoha univerzitách (včetně slavné Sorbonny) a je nositelem mnoha cen (například zlaté medaile Francouzského národního centra pro vědecký výzkum z roku 1956).


Slavní lidé Aldebaran Homepage