Guldberg, Cato Maximilian

(1836–1902)


Norský chemik a matematik. Se svým bratrancem Haroldem Waagem publikoval zákon hmot v chemických reakcích (1864). V roce 1890 publikoval Guldbergovo pravidlo, podle kterého je normální bod varu kapaliny roven 2/3 kritické teploty (měřeno v absolutní teplotní stupnici). Byl předsedou Norské polytechnické společnosti. Na zvětšenině fotografie je napravo jeho bratranec Harold Waag.


Slavní lidé Aldebaran Homepage