Guericke, Otto von

(1602–1686)


Německý fyzik, filosof a voják, později starosta Magdeburgu. V roce 1650 zkonstruoval vývěvu. Veřejně demonstroval vlastnosti vakua. Složil kouli ze dvou polokoulí a vyčerpal z ní vzduch. Polokoule od sebe nedokázalo odtrhnout ani 16 koní. Pokud ale do nich napustil vzduch, odpadly od sebe samy. Tento experiment proslul jako tzv. „Magdeburské koule“. Guericke také prokázal, že vzduch je nezbytný k hoření i pro šíření zvuku. V oce 1663 sestrojil stroj s rotující koulí, který sloužil na získávání elektrických jisker. Ty předváděl na veřejnosti. Zkonstruoval teploměr založený na rozpínání vzduchu a vodní barometr. Za své zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu. Zemřel 1686 v Hamburku.


Slavní lidé Aldebaran Homepage