Gold, Thomas

(1920–2004)


Astrofyzik, který se narodil v Rakousku, poté studoval ve Švýcarsku, po nástupu Hitlera emigroval do Anglie za svým otcem, který žil původně v Německu. Jelikož si ale ponechal rakouské občanství, putoval do internačního tábora. Po válce spolu s Hermannem Bondim zdokonaloval radar. V kosmologii je spolu s Fredem Hoylem spolutvůrcem teorie stacionárního Vesmíru, podle které sice Vesmír expanduje, ale expanze je kompenzována tvorbou další látky, a tím je Vesmír udržován v ustáleném stavu. Po objevu reliktního záření byla tato teorie neudržitelná a definitivně se prosadila teorie Velkého třesku. V 60. letech spolu s Hoylem vypracovali teorii, podle které jsou pulzary neutronové hvězdy se silným magnetickým polem. Později se tato teorie ukázala správnou. Gold zemřel v roce 2004 v USA.


Slavní lidé Aldebaran Homepage