Gennes, Pierre-Gilles de

(1932–2007)


Francouzský fyzik (narozen v Paříži), v roce 1991 byl oceněn Nobelovou cenou za fyziku za objev seskupování a řazení molekul v tekutých krystalech a polymerech. Několik členů poroty, která schvaluje udělení Nobelovy ceny pro daný rok prohlásilo, že Gennes je „Isaac Newton“ moderní doby. Podařilo se mu totiž vhodným aplikováním matematiky zobecnit některé fyzikální jevy a tím přispět k lidskému poznání.

Jeho otec byl také fyzik. Gennes studoval na École Normale Supérieure. Zaměstnán byl jako inženýr ve francouzské komisi pro atomovou energii (1955–1961) a v letech 1961-1971 se stal profesorem na oddělení kapalných krystalů na Pařížské univerzitě. Od roku 1971 je také profesorem na Collège de France.

Gennes objevil, jak se chovají polymery během přechodu od neuspořádaného stavu do stavu uspořádaného. Ukázal, že krystaly lze přimět ke změně vlastností elektrickým proudem i prostým mechanickým působením. Krystaly, které se dnes v hojné míře používají v různých displejích a zobrazovačích, mění svou strukturu a tím vzhled od průhledných až po neprůhledné. Jeho výzkum přispěl k porozumění chování dlouhých řetězců polymerů, jejichž vlastnosti tak pečlivě dnes vědci zkoumají.


Slavní lidé Aldebaran Homepage