Gay-Lussac, Joseph Louis

(1778–1850)


Francouzský chemik, který je známý především svým zákonem o izobarické roztažnosti plynů: zjistil, že při konstantním objemu a počtu částic je objem plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě. Gay-Lussac zdokonalil rtuťový teploměr, zkoumal atmosféru Země z balónu (vystoupal do výše 6,4 km) a zjistil, že základní složení atmosféry se s výškou nemění, podílel se na objevu bóru, identifikoval nový prvek jód a navrhl jeho jméno, navrhl jméno pro pipetu a zkonstruoval první pipetu s postranním kohoutem (byretu), které dal také jméno. S Alexandrem Humboldtem zjistil, že voda obsahuje dva objemové díly vodíku a jeden kyslíku. Na jeho počest je po něm pojmenován Gay-Lussacův zákon.


Slavní lidé Aldebaran Homepage