Galvani, Luigi Aloisius

(1734–1798)


Italský lékař a fyzik, který žil v Bologni. V roce 1771 pozoroval záškuby svalů mrtvých žab pod vlivem elektrické jiskry. Šlo o první pozorování tzv. bioelektřiny, které později přerostlo ve sledování vzruchů vedených nervovou soustavou. Galvani zjistil, že stejný jev nastane při dotyku žáby s dvěma různými kovy (základ galvanického článku). Jev nazval živočišnou elektřinou. Galvani vystudoval medicínu na Boloňské univerzitě, stejně jako jeho otec. Od roku 1762 na této univerzitě přednášel anatomii. Výsledky svých experimentů publikoval v roce 1791 v univerzitním spise De viribus electricitatis in motu musculari commentarius a později i jinde.


Slavní lidé Aldebaran Homepage