Fubini, Guido

(1879–1943)


Italský matematik, zabýval se diferenciální geometrií, harmonickými funkcemi a teorií grup. Na jeho počest je pojmenována Fubiniova věta, která umožňuje vícerozměrné integrály postupně převést při výpočtu na jednorozměrné. V roce 1939 emigroval před fašismem do Spojených států, kde získal post na Princetonské universitě. V USA žil až do své smrti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage