Frobenius, Georg Ferdinand

(1849–1917)


Německý matematik, který se zabýval teorií reprezentací v teorii grup. Udělal také mnoho práce v algebře, kde je po něm pojmenována Frobéniova věta, která udává podmínky řešitelnosti soustavy lineárních rovnic. Zabýval se také řešením diferenciálních rovnic v okolí singulárních bodů a teorií čísel.


Slavní lidé Aldebaran Homepage