Fraunhofer, Joseph von

(1787–1826)


Německý fyzik, optik a astronom, který se zabýval výzkumem slunečního spektra. V roce 1814 objevil ve spektru tmavé proužky, dnes známé jako Fraunhoferovy čáry. Katalogizoval jich přes 500. Fraunhofer je také znám jako objevitel lomu světla v systému s malými Fresnelovými čísly. Byl vynikajícím experimentátorem, dokázal vyrábět velmi kvalitní kusy optického skla, brousit čočky a vyrábět nejrůznější optické prvky. Jako první zkonstruoval například ohybovou mřížku. Na jeho počest je nazván Fraunhoferův lom.


Slavní lidé Aldebaran Homepage