Frank, Joachim

(*1940)

Frank Joachim


Joachim Frank je německý profesor biochemie a molekulární biofyziky. Frank se narodil v roce 1940 v Siegenu. V roce 1963 získal Vordiplom (obdoba bakalářského titulu) ve fyzice na univerzitě ve Freiburgu. Následně ve svých studiích pokračoval na Mnichovské univerzitě. Doktorát získal na Max-Planckově institutu v Mnichově. V rámci postgraduálního studia odjel do Ameriky a pracoval na Caltechu, Kalifornské univerzitě a Berkelejské univerzitě. Po krátkém návratu do Max-Planck institutu v roce 1972 začal pracovat v Cambridgi. Ani tam však dlouho nepobyl a již v roce 1975 přešel do Wadsworthova centra v New Yorku, kde se zabýval jednočásticovou elektronovou mikroskopií. V roce 1986 byl jmenován profesorem. V rámci sabatikalu odjel do Evropy a pracoval s Richardem Hendersonem. Momentálně působí na Kolumbijské univerzitě jako profesor biochemie a molekulární biofyziky. Je autrem metody pro 3D analýzu molekulárních struktur. V roce 2017 získal Nobelovu cenu za chemii za přínos ke kryo-elektronové mikroskopii, která umožňuje určení struktury biomolekul v roztoku. Spolu s ním cenu sdílí Jacques DubochetRichard Henderson.


Slavní lidé Aldebaran Homepage