Foucault, Jean Bernard Leon

(1819–1868)


Franzouzský fyzik, který spolupracoval s Fizeauem na měření rychlosti světla pomocí tzv. Fizeauova kola. Vynalezl Foucaultovo kyvadlo, které znázorňovalo zemskou rotaci změnou směru roviny kmitů. Vynalezl také gyroskop. Foucault měřil rychlost světla ve vodě a přišel na to, že je menší než ve vzduchu. Zabýval se podstatou světla a dospěl k závěru, že je vlnové povahy.


Slavní lidé Aldebaran Homepage