Fleming, John Ambrose

(1849–1945)


Anglický elektroinženýr a fyzik, který studoval Edisonův efekt ve vakuovaných trubicích. Objevil první elektronku, diodu. Zjistil, že elektrony hromadící se na anodě mohou být využity ke konstrukci zesilovače. V trubici zbavené plynů přivedl na desku kladné napětí a mřížkou reguloval usměrňující účinky. Tak se stal objevitelem triody, předchůdce dnešních tranzistorů.


Slavní lidé Aldebaran Homepage