Fick, Adolf Eugen

(1821–1901)

 


Německý lékař a biofyzik. Jako první navrhl techniku měření průtoku krve srdcem a přístroj na měření krevního tlaku. Formuloval zákon difúze látek, který je ve fyzice znám jako Fickův zákon. Vystudoval medicínu na Univerzitě v Marburgu, poté pracoval na univerzitách v Curychu a ve Würzburgu. Jeho synovec stejného jména vytvořil jako první kontaktní čočky, tehdy ovšem skleněné.


Slavní lidé Aldebaran Homepage