Fabri, Honoré

(1607–1688)


Francouzský člen jezuitského řádu, významný teolog. Zabýval se fyzikou, astronomií a matematikou. Vyučoval náboženství a matematiku na jezuitské koleji v Lyonu. Poté byl papežem povolán do Říma, kde strávil dlouhých 30 let až do své smrti. Studoval Saturnovy prstence, objevil mlhovinu v Andromedě, teoreticky vysvětlil příliv působením Měsíce. V matematice úspěšně vypočítal integrály z mocnin trigonometrických funkcí.


Slavní lidé Aldebaran Homepage