Eratosthenés z Kyrény

(276–194 př. n. l.)


Řecký matematik, astronom a geograf. Pocházel ze severní Afriky (Kyréna, dnešní Libye). Zabýval se prvočísly, řešil matematický problém „zdvojení krychle“ (k dané krychli sestrojit krychli o dvojnásobnému objemu – dnes je dokázáno, že obecně není možné takovou krychli sestrojit). Na památku svého řešení problému vztyčil v Alexandrii sloup s epigramem. Je autorem první mapy založené na astronomických pozorováních. Nejvíce proslul měřením obvodu Země. Uprostřed léta porovnal velikost stínu Slunce v Syeně (Egypt) a v Alexandrii. Ze známé vzdálenosti obou míst a předpokladu velké vzdálenosti Slunce dopočítal relativně velmi přesně rozměry Země. Jeho další zásluhou je postup nalezení všech prvočísel od 2 do zadaného čísla n známý jako Eratosthenovo síto. Vezmeme všechna čísla od 2 do n a postupně z nich vyřazujeme všechny násobky nejmenších čísel, tedy nejdříve násobky 2, poté 3, poté 5 atd. To co nakonec v „sítu“ zůstane, jsou prvočísla.


Slavní lidé Aldebaran Homepage