Eötvös, Loránd, baron

(1848–1919)


Maďarský fyzik, který se ve svých vědeckých počátcích zabýval kapilárními jevy a povrchovým napětím. Později se věnoval gravitaci. Pomocí torzních vah ukázal, že podíl gravitační a setrvačné hmotnosti je konstantní s relativní přesností 5×10–9. Dnes je tato skutečnost ověřena s přesností 1,5×10–15 a je základním stavebním kamenem obecné relativity. Vynalezl také torzní kyvadlo. Eötvös se narodil v revolučním roce 1848 tehdejšímu ministru školství v povstalecké vládě. Eötvös studoval na univerzitách v Heidelbergu a Königsbergu. Po získání doktorátu se vrátil do Maďarska a působil na Budapešťské univerzitě (dnes Univerzita Loránda Eötvöse). Po Eötvösovi je dále pojmenován Eötvösův zákon (týká se povrchového napětí) a kráter na Měsíci. Loránd Eötvös byl šlechticem, celé jeho jméno bylo baron Loránd Eötvös de Vásárosnamény.


Slavní lidé Aldebaran Homepage