Drude, Paul Karl Ludwig

(1863–1906)


Německý fyzik a optik. Prováděl experimenty s elektřinou a magnetismem a ověřoval Maxwellovu teorii elektromagnetického pole. Zavedl symbol c pro rychlost světla ve vakuu. V roce 1900 vyvinul model pro výpočet elektrických, tepelných a optických vlastností látek. Ve fyzice vodivých látek se využívá Drudeho elementární teorie vodivosti.


Slavní lidé Aldebaran Homepage