Dobson, Gordon Miller Bourne

(1889–1976)

1939 1939 1939


Britský meteorolog a fyzik, který proslul svým zkoumáním ozonové vrstvy atmosféry Země půlstoletí před tím, než začala zajímat kohokoli jiného. Ve své soukromé laboratoři v zahradním domku u svého domu nedaleko Oxfordu vyvinul a provozoval spektrograf, kterým měřil tloušťku ozonové vrstvy. Jako první objevil periodické kolísání této tloušťky během roku. Svá první měření provedl v létě roku 1924. Rok na to již rozesílal své přístroje po Evropě, aby získal měření z většího území. Při těchto měřeních získal přes 5 000 spekter. O čtyři roky později rozeslal přístroje do všech koutů Země. V roce 1928 vylepšil svůj přístroj, vznikl první fotoelektrický spektrofotometr.

Během 30. a 40. let se zabýval výzkumem znečištění ovzduší a vlhkosti ve stratosféře, ale na ozon nezapomínal. V roce 1936 uspořádal v Oxfordu mezinárodní konferenci věnovanou ozonu. O rok později se přestěhoval do Oxfordu a s ním se stěhovala i jeho laboratoř. V roce 1945 získal titul profesora a od té doby se jeho oddělení v Oxfordu začalo rychle rozvíjet.

Dobson odešel z Oxfordské univerzity do důchodu v roce 1950, ale měření prováděl až téměř do konce svého života. Svou poslední práci o pozorovaní atmosférického ozonu napsal v roce 1973, celých 62 let po první. Své poslední pozorování provedl den před tím, než ho skolil infarkt, na jehož následky zemřel o šest týdnů později, mimo Oxford jako téměř neznámý. Na jeho pohřeb přišla jen hrstka přátel. Doba, kdy jeho jméno zná většina rozvinutého světa díky jednotce tloušťky ozonové vrstvy po něm pojmenované, měla teprve přijít.

Napsáno podle dat poskytnutých Dr Johnem J. Barnettem.
 


Slavní lidé Aldebaran Homepage