Dicke, Robert Henry

(1916–1997)

Robert Dicke Robert Dicke 


Americký astronom a fyzik, který se zabýval kosmologií, jadernou fyzikou a teorií gravitace. Na konci šedesátých let v Princetonu vedl skupinu, která prováděla výpočty vzniku lehkých jader v průběhu Velkého třesku a oddělení reliktního záření na konci Velkého třesku. Skupina se pokoušela zkonstruovat anténu, kterou by reliktní záření zachytili, ale předběhli je Penzias a Wilson s anténou Bellových telefonních laboratoří. Dicke vystudoval v Princetonu, doktorát získal na Rochesterské univerzitě. V průběhu druhé světové války pracoval v Radiační laboratoři MIT, kde zkonstruoval citlivý radiometr, kterým stanovil horní hranici teploty reliktního záření. Po válce se vrátil do Princetonu. V pozdějších letech se hluboce zabýval obecnou relativitou a jejími alternativními teoriemi. Dicke obdržel Národní medaili za vědu udělovanou prezidentem USA a Comstockovu cenu za fyziku, kterou uděluje Národní akademie věd USA.


Slavní lidé Aldebaran Homepage