Debye, Peter Joseph William

(1884–1966)


Holandský fyzik a chemik. Na počátku kariéry se zabýval vířivými proudy. Jako první popsal chování asymetrických molekul pomocí dipólového momentu a přímo je zkoumal rentgenovou difraktometrií. Na jeho počest se proto měří dipólový moment molekul v jednotkách debye. Jeho práce měla velmi široký záběr, rozšířil například Einsteinovu teorii měrného tepla o nízkofrekvenční fonony, zabýval se teorií elektrické vodivosti elektrolytů, teorií atomárních obalů, vysvětlil Comptonův jev. V roce 1936 obdržel Nobelovu cenu za chemii za příspěvek ke studiu molekulárních struktur. Ve fyzice je podle něho pojmenována Debyeova stínící vzdálenost. Jeho původní holandské jméno Petrus Josephus Wilhelmus Debije si nechal legálně změnit na Peter Joseph William Debye.


Slavní lidé Aldebaran Homepage