Coulomb, Charles-Augustin de

(1736–1806)


Francouzský fyzik, který prováděl pokusy s torzními vahami, které nezávisle na něm popsal také Priestley. Jeho výzkumy ho vedly k závěrům, že elektrické a magnetické síly ubývají s kvadrátem vzdálenosti. Pro jevy elektrické vztah F = k*qQ/r2 vešel ve známost jako Coulombův zákon, přestože ho již před Coulombem zavedl Robinson. Po Coulombovi je nazvána jednotka elektrického náboje – coulomb. V době revoluce (1789) spolupracoval s Revoluční vládou na tvorbě nových jednotek měr a vah. Podílel se na návrhu podpůrných stěn pro zamezení sesuvu půdy.


Slavní lidé Aldebaran Homepage