Coriolis, Gustave Gaspard de

(1792–1843)


Francouzský matematik, zabývající se matematickou analýzou, mechanikou a hydraulikou. Proslavil se výpočtem sil působících v rotujících soustavách. Jedna z těchto sil nese jeho jméno – Coriolisova síla. Podrobně také studoval tření. Jako první použil termín mechanická práce v souvislosti s působením sil na tělesa a používal správný vztah pro kinetickou energii. V roce 1829 se stal profesorem mechaniky na École Centrale Paris.


Slavní lidé Aldebaran Homepage