Cockcroft, sir John Douglas

(1897–1967)


Britský fyzik a spoludržitel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1951. Cenu dostal společně s Ernestem Waltonem z Irska za průkopnické objevy a pokusy při studiu atomových jader pomocí urychlovačů.

Cockcroft studoval na universitě v Manchesteru a na koleji St. John v Cambridgi. Cockcroft byl profesorem přírodní filosofie na universitě v Cambridgi v letech 1939–1946. V roce 1932 spolu s Waltonem rozštěpili atom lithia na dva atomy helia pomocí ostřelování protony urychlenými v jimi zkonstruovaném urychlovači. Dokázali tak význam urychlovačů pro jaderný výzkum. Později se jim podařilo rozštěpit i další jádra atomů. Během druhé světové války byl ředitelem Atomic Energy Division, National Research Council of Canada. V roce 1946 se stal ředitelem Atomic Energy Research Establishment. Po té ještě zastával mnoho význačných funkcí, jako ministr energetiky, předseda ministerstva obrany. V roce 1960 se stal ředitelem nově založené a otevřené Churchill College v Cambridgi.


Slavní lidé Aldebaran Homepage