Ciolkovskij, Konstantin

(1857–1935)


Ruský fyzik, který je považován za otce raketového průmyslu. V roce 1897 vyvinul aerodynamický tunel. V roce 1903 publikoval v sérii článků známou Ciolkovského rovnici pro pohyb tělesa s proměnnou hmotností. Tato rovnice posloužila pro popis pohybu rakety, která mění svou hmotnost spalováním paliva. V roce1929 publikoval Ciolkovskij teorii vícestupňových raketových motorů.


Slavní lidé Aldebaran Homepage