Charpak, Georges

(1924–2010)


V Polsku narozený francouzský fyzik, držitel Nobelovy ceny za fyziku za rok 1992 za vynález drátěné komory pro detekci elementárních částic.

Charpakova rodina se přestěhovala z Polska do Paříže v jeho sedmi letech. Během druhé světové války působil v odboji a v roce 1943 byl zajat vichisty. O rok později byl uvězněn v koncentračním táboře v Dachau. V roce 1945 byl propuštěn a v roce 1946 se stal občanem Francie. V roce 1955 dostal doktorát na College de France v Paříži, kde pracoval v laboratoři Frédérica Joliot-Curie. V roce 1959 se stal pracovníkem Evropského střediska jaderného výzkumu CERN v Ženevě a v roce 1984 byl jmenován profesorem fyziky a chemie na École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris. Od roku 1985 byl členem francouzské akademie věd.

Charpak sestrojil první drátěnou komoru v roce 1968. Jeho detektor byl schopen zachytit každou sekundu dráhu několika miliónů částic a tato data ihned poslat počítači k další analýze. Dřívější detektory, jako bublinkové a mlžné komory, byly schopny zachytit nanejvýš několik málo částic. Rychlost a přesnost této komory vyvolala doslova revoluci v částicové fyzice. Objev částice J/psi Samuelem Tingem a objev částic W a Z Carlo Rubbiou (Nobelova cena za léta 1976 a 1984) umožnila právě existence této komory. Od roku 1990 se drátěná komora používá téměř u všech experimentů v částicové fyzice. Charpakova komora nalezla také uplatnění v medicíně, biologii a v průmyslu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage