Chamberlain, Owen

(1920–2006)


Americký fyzik, nositel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1959. Cenu sdílí spolu s Emiliem Segrem a byla jim udělena za objev antiprotonu. Tato předem předpovězená částice byla druhou objevenou antičásticí.

Chamberlain pracoval v letech 1942 až 1946 na projektu atomové bomby. Později, když dokončil své doktorandské studium na Chicagské universitě, pracoval v Argonne National Laboratory v Illinois. V roce 1948 začal pracovat na Kalifornské universitě v Berkeley, kde se v roce 1958 stal profesorem. Tam se zabýval rozpadem alfa částic, ohybem neutronových svazků v kapalinách a reakcemi vysokoenergetických jaderných částic. V roce 1955 spolu s Segrem použili bevatron (urychlovač částic) k získání antiprotonů a o rok později potvrdili existenci antineutronu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage