Celsius, Anders

(1701–1744)


Švédský astronom. Byl členem expedice vedené Pierrem Maupertuisem, která měla v Laponsku ověřit Newtonovy předpoklady o tom, že Země není dokonalá koule. Od roku 1740 řídil Celsius stavbu hvězdárny v Uppsale. Po jejím dokončení se stal jejím ředitelem. Byl průkopníkem měření magnitud hvězd fotometrickými metodami. V roce 1742 navrhl Celsiovu teplotní stupnici, která měla být ohraničena dvěma body, a to 100 °C (bod varu vody při normálních podmínkách) a 0 °C (bod tuhnutí vody). Tento úsek byl pak rozdělen na sto dílků, jehož jeden dílek nese název jeden Celsiův stupeň. Původně navržená stupnice byla obrácená, tj. bodu varu vody přiřadil Celsius 0 °C a bodu tuhnutí 100 °C. Velikostí odpovídá jeden stupeň Celsiovy stupnice jednomu kelvinu. Kelvinova stupnice má jiný počátek.

Celoživotně se zabýval výzkumem polárních září. V roce 1733 publikoval soubor 316 pozorování polárních září. Spolu se svým asistentem Olofem Hiorterem (1696–1750) v roce 1741 zjistil, že v průběhu polární záře je střelka kompasu velmi neklidná a nepravidelně se komíhá. Poprvé tak prokázal souvislost polárních září s narušením magnetického pole Země.


Slavní lidé Aldebaran Homepage