Cavendish, Henry

(1731–1810)

Cavendish, Henry Cavendish, Henry


Anglický fyzik a chemik, mimořádně pečlivý experimentátor. Zkoumal podrobně složení vzduchu a objevil přitom vodík. Nicméně název vodík pochází až z doby pozdější, od Lavoisiera. Cavendish sám vyrobil aparaturu na výrobu a uchovávání vodíku a experimentoval s jeho hořením, při němž se slučuje s kyslíkem na vodu. Cavendish vodíku říkal hořlavý vzduch. Cavendish také velmi přesně určil hustotu Země. Využil k tomu rameno s dvěma koulemi zavěšené na torzním vlákně, pomocí něhož určil intenzitu gravitačního přitahování k další kouli umístěné v laboratoři. Z experimentu je možné určit gravitační konstantu, hmotnost Země a samozřejmě hustotu Země, kterou Cavendich primárně zjišťoval. Cavendishův experiment se někdy nazývá „vážení Země“. Cavendish se také zabýval termodynamikou, zejména mechanickým modelem tepla. Určil měrná tepla celé řady sloučenin. Za zmínku stojí také jeho pokusy s elektřinou, ve kterých pozoroval jevy později objevené Coulombem a Faradayem. Poznámky o experimentech objevil až Maxwell, který se zasloužil o jejich publikování téměř sto let po provedeném pozorování. Cavendish pocházel ze slavného šlechtického rodu. Byl synem lorda Charlese Cavendishe a vnukem vévody z Devonshire. Sám byl ale plachý a stranil se společnosti. Měl hrůzu z žen a prý se svými služebnými komunikoval jen vzkazy na papíře.Slavná Cavendishova laboratoř v Cambridgi není pojmenována po tomto učenci, ale po jednom z jeho příbuzných, Williamu Cavendishi, který se prosadil až v době pozdější.


Slavní lidé Aldebaran Homepage