Cardano, Girolamo

(1501–1576)

  


Italský lékař, který se také zabýval matematikou a fyzikou. Jako první vyřešil kubickou rovnici, zabýval se základním problémem algebry, teorií her, maticemi, determinanty, teorií pravděpodobnosti a historií čísla nula. Ve fyzice se věnoval mechanice a hydrodynamice. Na jeho počest je pojmenován Cardanův závěs pro setrvačník.


Slavní lidé Aldebaran Homepage