Bruno, Giordano

(1548–1600)


Italský filosof, dominikánský mnich. Rozvíjel náboženské důsledky Koperníkova modelu sluneční soustavy. Došel dokonce ještě dále a tvrdil, že ani Slunce není středem Vesmíru. Byl zastáncem nekonečného Vesmíru. Za své názory, které byly v rozporu s církevním učením byl upálen na hranici.


Slavní lidé Aldebaran Homepage