Bridgman, Percy Williams

(1882–1961)


Americký experimentální fyzik, studoval chování materiálů při vysokých teplotách a tlacích. Za svou práci byl v roce 1946 oceněn Nobelovou cenou.

Bridgman byl synem novináře. V roce 1900 se zapsal na Harvardskou univerzitu, kde v roce 1905 získal magisterský titul a o tři roky později doktorát. Chováním látek za vysokých tlaků se začal zabývat v roce 1908. Nejprve dosáhl tlaku o velikosti 6 500 atmosfér, postupně se mu však dařilo tlak zvyšovat, až dosáhl hodnoty okolo 400 000 atmosfér. V této neprozkoumané oblasti si musel sám vyvinout mnoho pomůcek a přístrojů. Jeho nejdůležitějším vynálezem byla tlaková nádoba se samoutěsňovacím uzávěrem. Později vyvinul mnoho typů ocelí a slitin železa s velkou odolností vůči vysokým teplotám a tlakům. Mnoho z jeho prací se týká měření stlačitelnosti kapalin a pevných látek, změn skupenství za vysokých tlaků a měření různých fyzikálních veličin (např. elektrického odporu). Bridgman se však nezabýval čistě jen „vědeckou“ fyzikou, chtěl vše chápat v širších souvislostech. Proto v roce 1927 vydal filosofickou knihu The Logic of Modern Physic.


Slavní lidé Aldebaran Homepage