Bolzano, Bernhard

(1781–1848)


Český kněz a matematik, definoval pojmy limita, derivace, spojitost a konvergence. Odvodil známou Bolzanovu-Cauchyho podmínku konvergence. Zkonstruoval spojitou funkci, která nemá derivaci. Spoléhal více na rigorózní matematické důkazy než na intuici. V roce 1805 se stal doktorem filosofie a v témže roce profesorem náboženství. V roce 1819 byl z funkce učitele suspendován pro své příliš pokrokové názory. Od roku 1820 žil v ústraní a věnoval se vědecké práci. V letech 1841–1848 se stal sekretářem Královské české společnosti nauk a publikoval řadu vědeckých prací.


Slavní lidé Aldebaran Homepage