Bloom, Elliot Daniel

(*1940)

Elliot Bloom Elliot Bloom, snídaně


Elliot Bloom je americký částicový fyzik, který stál u objevu kvarků down a up ve Stanfordově urychlovacím centru v roce 1969. Při ostřelování protonů elektrony došlo k hlubokému nepružnému rozptylu a začala být patrná vnitřní struktura protonu, který je složený ze dvou kvarků up a jednoho kvarku down. Bloom se v pozdějších letech (od roku 1990) zabýval astrofyzikou částic s vysokou energií, zejména kosmickým zářením, fyzikálními procesy v okolí černých děr a nepřímou detekcí částic temné hmoty. Věnoval se ale i pozemským zdrojům rentgenového a gama záření a jejich sledováním z vesmíru. Stál u zrodu vesmírné gama observatoře BLAST, která byla později přejmenována na observatoř Fermi.

Bloom studoval fyziku na koleji Pomona v kalifornském Claremontu a doktorát úspěšně získal v roce 1967 na Caltechu. Po doktorátu nastoupil do Stanfordova urychlovacího střediska SLAC, kde se stal v roce 1974 profesorem. V roce 1980 byl jmenován emeritním profesorem. V roce 1982 získal Humboldtovu cenu. Je členem Americké fyzikální společnosti a Americké astronomické společnosti. Podle Blooma je pojmenována Bloomova-Gilmanova dualita


Slavní lidé Aldebaran Homepage