Blackett, Patrick Maynard Stuart,
baron z Chelsei

(1897–1974)


Držitel Nobelovy ceny za fyziku pro rok 1948 za výzkum kosmického záření. K výzkumu používal fotografie pořízené mlžnou komorou. Objasnil způsob rozpadu stabilních jader při odstřelování alfa částicemi (jádry hélia).

Po absolvování University v Cambridge v roce 1921 strávil 10 let jako výzkumný pracovník v Cavendishově laboratoři, kde přebudoval Wilsonovu mlžnou komoru (zařízení zobrazující stopy ionizovaných částic) na automatické zařízení pro studium kosmického záření. Nobelovu cenu získal za interpretaci dat získaných tímto unikátním zařízením. Blackett se stal profesorem na Universitě v Londýně v roce 1933 a profesorem na Universitě v Manchesteru v roce 1937. Založil nový směr výzkumu kosmického záření a přispěl k rozvoji radioastronomie, zejména k výstavě radioteleskopu v Jodrell Bank. V roce 1953 se stal profesorem na Imperial College v Londýně a v roce 1965 prezidentem Královské společnosti. V roce 1969 se stal šlechticem.


Slavní lidé Aldebaran Homepage