Biot, Jean Baptiste

(1774–1862)


Francouzský fyzik, astronom a matematik, který vstoupil do historie Biotovým-Savartovým-Laplaceovým zákonem, který umožňuje výpočet magnetického pole ze znalosti rozložení elektrických proudů. Z pětikilometrové výšky zkoumal spolu s Gay-Lussacem z balónu, jak se chová magnetické pole Země. Zkoumal zbytky meteoritu dopadlého v roce 1803 do okolí L'Aigle a dospěl k závěru, že tyto zbytky pocházejí z kosmického prostoru. Zkoumal fyzikální vlastnosti vinného kamene. Z velkého množství téměř tří set prací jsou nejdůležitější asi ty, ve kterých se zabývá polarizací a dvojlomem světla. Studoval Pařížskou polytechniku (École Polytechnique) Biot byl za své činy odměněn Rumfordovou medailí, kterou uděluje Královská akademie věd v Londýně.


Slavní lidé Aldebaran Homepage