Bethe, Hans Albrecht

(1906–2005)


Německo-americký teoretický fyzik, který v roce 1939 vysvětlil zdroj energie hvězd pomocí termojaderné syntézy. Jaderný cyklus probíhající za vyšších teplot se na jeho počest nazývá Betheův cyklus. Spolupracoval na projektu Manhattan (výroba atomové bomby). V roce 1967 získal Nobelovu cenu za fyziku za vysvětlení nukleosyntézy v jádrech hvězd. Byl velmi všestranný, zabýval se kvantovou elektrodynamikou, jadernou fyzikou, fyzikou pevných látek a částicovou astrofyzikou.


Slavní lidé Aldebaran Homepage