Bernoulli, Daniel

(1700–1782)


Švýcarský matematik pocházející z rozvětvené rodiny matematiků a fyziků. Zjistil, že s rostoucí rychlostí proudící tekutiny klesá její tlak (Bernoulliho rovnice). Věnoval se kmitům strun, vlivu slapových sil na oceán a kinetické teorii. Předpověděl, že vlastnosti plynů jsou dány pohyby molekul. Nezávisle poprvé zavedl Besselovy funkce. Desetkrát získal cenu Francouzské akademie.


Slavní lidé Aldebaran Homepage