Bennett, Willard Harrison

(1903–1987)


Americký vědec a vynálezce, narodil se ve Findlay ve Spojených státech. Studoval ionizaci plynů elektrickým polem, vynalezl radiofrekvenční hmotovou spektrografii. V roce 1934 nalezl řešení rovnováhy plazmového vlákna (pinče) pro konstantní proudovou hustotu, které je podle něho dnes pojmenované (tzv. Bennettovo řešení). Proud protékající podél osy plazmového vlákna generuje magnetické pole, jež Lorentzovou silou přesně kompenzuje expanzi vlákna danou gradientem tlaku plazmatu. Bennettovo řešení má parabolický průběh tlaku a je nestabilní. Ke stabilitě je zapotřebí přítomnosti helikálního pole, nikoli jen azimutálního.


Slavní lidé Aldebaran Homepage