Bekenstein, Jacob David

(1947–2015)

Jakob Bekenstein


Izraelsko-americký teoretický fyzik, který se narodil v Mexiku. Správný přepis jeho hebrejského jména do češtiny by měl být Ja'akov, vžilo se ale anglické Jacob. Bekenstein položil základy termodynamiky černých děr a ukázal na souvislost gravitace s termodynamikou a statistickou fyzikou. Představoval si černou díru s dopadajícími fotony jako tepelný stroj, odvodil teplotu jejího povrchu a přiřadil mu určitou entropii (informaci lokalizovanou na povrchu). Ukázalo se, že černá díra vysílá díky kvantovým procesům záření odpovídající této teplotě (tzv. Hawkingovo vypařování). Bekensteinova teplota povrchu černé díry je ale velmi malá a jev nebyl dosud experimentálně prokázán. V roce 1969 zakončil Bekenstein studium na Polytechnickém institutu v Brooklynu (dnes součást Newyorkské univerzity). Poté nastoupil na doktorát v Princetonu, který pod vedením Wheelera zakončil v roce 1972. Už v rámci doktorátu se zabýval černými děrami a v dalších letech v tomto výzkumu pokračoval. V letech 1972 až 1974 získal postdoktorské místo na Texaské univerzitě v Austinu. Poté se odstěhoval do Izraele, kde nejprve působil na Ben-Gurion University. V roce 1978 se stal profesorem a od roku 1983 vedl katedru astrofyziky. V roce 1990 přešel na Hebrejskou univerzitu, kde získal profesorské místo. V roce 1993 se stal vedoucím katedry teoretické fyziky. V letech 2009 až 2010 působil jako hostující profesor v Princetonu. Je členem Izraelské akademie věd a nositelem mnoha cen, například Landauovy ceny (1981), Rothschildovy ceny (1988), Izraelské ceny za fyziku (2005), Wolfovy ceny (2012) nebo Einsteinovy ceny Americké fyzikální společnosti (2015).


Slavní lidé Aldebaran Homepage