Bartholinus, Erasmus

(1625–1698)


Dánský vědec a lékař. Jako součást studia prosazoval cestování po různých univerzitách. Proto je po něm pojmenován program Erasmus podporující mobilitu studentů. Sám studoval na univerzitách v Kodani a Leidenu, v italské Padově a ve Francii. Studoval matematiku, fyziku a lékařství. V roce 1669 objevil dvojlom islandského vápence. Jev přesně popsal, ale neuměl ho vysvětlit. To se podařilo až na základě vlnových vlastností světla, které popsal Thomas Young v roce 1801. Bartholinus spolupracoval s Ole Römerem. Stal se královským lékařřem, byl profesorem matematiky na Kodaňské univerzitě, děkanem fakulty medicíny, v některých létech i rektorem. Zastával funkci královského lékaře, učitele prince Joergena a mnoho dalších významných společenských i vědeckých pozic.


Slavní lidé Aldebaran Homepage