Barkla, Charles Glover

(1877–1944)


Charles Glover Barkla získal v roce 1917 Nobelovu cenu za práci o rozptylu rentgenového záření. Rozptyl nastává, pokud jsou rentgenové paprsky při průchodu látkou odchylovány od své původní trasy elektrony z atomárních obalů. Jevu je využíváno při studiu atomárních struktur látek. V roce 1906 Barkla a C. A. Sadler použili rozptylu rentgenových paprsků k určení počtu elektronů v atomu uhlíku. V této době také Barkla rentgenové záření polarizoval (rentgenové vlny nechal kmitat pouze v jedné rovině), čímž ukázal, že rentgenové záření je příčné vlnění stejně jako ostatní elektromagnetické záření (například světlo).

Barkla studoval na kolejích Trinity a King v Cambridgi, v roce 1902 nastoupil na Liverpoolskou univerzitu, v roce 1909 přesídlil na Londýnskou univerzitu a v roce 1913 se stal profesorem přírodní filozofie na Univerzitě v Edinbzrgu.


Slavní lidé Aldebaran Homepage