Avogadro, Amedeo

(1776–1856)


Italský chemik, celým jménem Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, vytvořil hypotézu o tom, že počet částic plynu je za stejného tlaku a teploty přímo úměrný objemu plynu. Tento předpoklad vystavěl na domněnce, že hmotnost molekul je přímo úměrná hustotě plynu. Také věřil, že některé částice mohou ve volném stavu tvořit dvouatomové molekuly. Avogadrovy myšlenky nebyly dlouho brány v úvahu, až do té doby, co je znovu potvrdil Cannizzaro. Po Avogadrovi je pojmenována Avogadrova konstanta, která stanovuje počet částic v látkovém množství jeden mol (N= 6,022045×1023 mol–1).


Slavní lidé Aldebaran Homepage